OMAISUUDEN HALLINTA

oMAISUUDEN HALLINTA

Omaisuuden hallinta vaatii paljon resursseja, joita voitaisiin käyttää muualla. Perinteisestä omaisuuden hallinnasta puuttuu paljon tärkeää tietoa. Meidän hallintajärjestelmämme toimii jopa suuren omaisuuden kanssa. Se on SaaS-ratkaisu, joka on suunniteltu seuraamaan käyttöä, muutoksia, sijaintia, omistajuutta ja IT-laitteistoja. Ratkaisu toimii reaaliajassa, joten kerättyä tietoa voidaan käyttää suunnittelemaan taloudellisia investointeja paremmin tulevaisuudessa.

Hallintaratkaisumme toimii automaattisen ominaisuuden kanssa, mikä sallii sen ilmoittavan käyttäjälle poikkeuksellisen tilanteen noustessa. 

 

Tämän ominaisuuden avulla käyttäjät voivat jopa nähdä, jos jotkin laitteista tai palveluista ovat vanhentumassa tai tarvitsevat päivittämistä. Tämä myös auttaa käyttäjää valmistautumaan etukäteen tuotteen tai palvelun korvaamiseen ja lisäämään tehokkuutta työpaikalla. Käytämme asiantuntijoidemme tietoa integroimaan järjestelmiä paremmin jo olemassa oleviin elinkaariin tai ottamaan käyttöön kaikki täysin uudet elinkaaret vastaamaan yrityksesi tarpeita.